Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz  przychodów i rozchodów stanowiącym podstawę finansowej gospodarki gminy. Podejmowany jest w formie uchwały budżetowej przez radę gminy. Znajduje się tu budżet na rok bieżący oraz budżety z lat poprzednich, wraz z odpowiednimi uchwałami.

Więcej informacji pod adresem: http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/menu/5