Print

ul.Spacerowa Śliwin

- roboty budowlane realizowano od dnia 29.08.2014r., do dnia 15.10.2014r.,
protokół końcowego odbioru robót podpisano w dniu 12.11.2014r. - koszt inwestycji 430.217,84 zł brutto


- długość przebudowanego odcinka drogi: 0,840 km, szerokość jezdni 5,50m, wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 1,00m
- konstrukcja nawierzchni:
a) warstwa odsączająca z piasku gr.20cm
b) podbudowa zasadnicza (warstwa dolna) z tłucznia frakcji 31,5 – 63mm, grubości 15cm
c) nawierzchnia z tłucznia (warstwa górna) z klińca frakcji 0-31,5mm, grubości 7cm W ramach zadania wykonano również zjazdy do zabudowanych nieruchomości, oraz skrzyżowania z drogami wewnętrznymi, usunięto karpiny w ilości 40szt., oraz wyprofilowano skarpy rowów.

 

przed inwestycją

 

 

 

 

 

po inwestycji