Kontakt ze sklepem:

Referat Turystyki i Promocji / Urząd Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
(91) 38 49 032, (91) 38 49 010