Drukuj

Parking - ul. Zgody Pobierowo

Parking przy ul. Zgody (parking nr 1 – 5 miejsc postojowych dla autokarów, oraz 20 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, parking nr 2 – 122 miejsca postojowe dla samochodów osobowych)

 

Zakres przebudowy obejmował :

 

- wycinkę drzew

- demontaż słupów oświetleniowych

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

- rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi

- demontaż ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

- wykonanie warstwy odsączającej

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

-wykonanie podbudowy z chudego betonu

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (jezdnie manewrowe,  zjazdy, chodniki)

-wykonanie nawierzchni stanowisk postojowych z prefabrykowanych płyt ażurowych 

- ustawianie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem

-regulacja pionowa studzienek włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych

-montaż oznakowania pionowego

-wykonanie dwóch studni kanalizacyjnych typu BS z prefabrykowanych elementów

  betonowych Ø1000 na istniejącym kolektorze deszczowym wraz z przykanalikami z rur PVC

  Ø200, oraz wpustami ulicznymi

- montaż elementów małej architektury

- montaż oświetlenia ulicznego

- całkowita powierzchnia parkingów wraz z drogami manewrowymi i zjazdami  –2,09ha,

  powierzchnia chodników : 404 m²

- realizacja robót: od dnia 08.05.2009r., do dnia 28.05.2010r.

- koszt inwestycji : 889.874,81 zł brutto