Drukuj

Park przyjaciół Pustkowa

Zakres przebudowy obejmował :

-roboty przygotowawcze – wytyczenie trasy alejek oraz placów tematycznych,

-roboty ziemne – niwelacja terenu, oraz wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne   na

  powierzchni  1.840 [m2],

 

-wykonanie podbudowy betonowej grubości 10 [cm] po zagęszczeniu, pod planowane alejki

  oraz place tematyczne,

-roboty nawierzchniowe – wykonanie nawierzchni chodników , oraz placów tematycznych z

  kostki brukowej betonowej drobnoelementowej płukanej, na powierzchni j. w.

-wykonanie przyłącza wodociągowego z rur ciśnieniowych PE Ø32, zasilającego

  zamontowane na placach tematycznych zdroje uliczne (wraz z wykonaniem nawiertki, studni

  wodomierzowej, oraz montażem zaworów),

-wykonanie oświetlenia na placu tematycznym pn.: „Układ Słoneczny”,

-roboty towarzyszące – regulacja istniejących studzienek kanalizacji teletechnicznej,

-montaż elementów małej architektury w postaci ławek oraz koszy.

-wykonanie elementów odwodnienia w postaci montażu ścieków betonowych

  prefabrykowanych, oraz rur drenarskich.

-humusowanie i obsianie trawą terenów nieutwardzonych

- powierzchnia utwardzonych alejek, placów tematycznych: 1.840m²

- realizacja robót: od dnia 08.06.2011r., do dnia 15.07.2012r.

- koszt inwestycji : 832.907,89 zł brutto