Drukuj

Pustkowo ul. Magdaleny

ul. Magdaleny

Zakres przebudowy obejmował :

 

- wycinkę drzew

- usunięcie warstwy humusu

- rozebranie nawierzchni bitumicznej

- rozebranie krawężników

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

- wykonanie warstwy odsączającej

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (jezdnia, zjazdy, chodnik )

-wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych płyt ażurowych (miejsca parkingowe)

- ustawianie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem

-regulacja pionowa studzienek włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych

-montaż elementów małej architektury

-montaż oznakowania pionowego

-montaż oświetlenia ulicznego

- długość przebudowanej ulicy –125,70mb

- realizacja robót: od dnia 15.09.2010r., do dnia 30.11.2010r.

- koszt inwestycji : 451.397,08 zł brutto


Przed realizacją:

 

 

 

 

 

Po realizacji: