Nadchodące imprezy

Drukuj

Zadbaj o jakość powietrza. Spotkanie informacyjne w Gryficach

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Radosław Grzegorczyk oraz Kazimierz Sać - Starosta Gryficki serdecznie zapraszają mieszkańców na spotkanie informacyjne na temat możliwości uzyskania dofinansowania na inwestycje związane z wymianą źródeł ciepła
 
Podczas spotkania zostanie zaprezentowana oferta finansowa WFOŚiGW w Szczecinie dotycząca inwestycji proekologicznych w zakresie między innymi wymiany źródeł ciepła, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, działań termomodernizacyjnych i efektywności energetycznej, systemu Doradztwa Energetycznego,a także elektromobilności. Na pytania będą odpowiadać Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Szczecinie.

Data: 15 lutego 2018r.
11:30 - spotkanie dla przedsiębiorców
15:00 - spotkanie dla mieszkańców
Miejsce: GRYF ARENA, ul. Piłsudskiego 35 Gryfice
Zgłoszenia: pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Comments ()
Drukuj

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Co roku Gmina Rewal organizuje jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym roku, ta wyjątkowa uroczystość odbyła się w piątek 26 stycznia. Cztery pary małżeńskie z naszej gminy zostały uhonorowane Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie czyli wspólnie spędzone 50 lat.
Dostojni jubilaci to:

Jadwiga i Ryszard Hryniewicz z Trzęsacza
Krystyna i Władysław Kogut z Pogorzelicy
Danuta i Michał Staruch z Pustkowa
Helena i Wacław Trzeciak z Pobierowa

Odznaczenie to nadawane jest przez Prezydenta RP, z wnioskiem o jego nadanie mogą wystąpić zarówno sami jubilaci, jak i dzieci, wnuki, a nawet przyjaciele pary. Sam medal ma kształt stylizowanej, sześciopromiennej, srebrzonej, oksydowanej gwiazdy o średnicy 35 mm. Aktu dekoracji, z mocy prawa dokonał p.o. Wójt Maciej Bejanrowicz

Uroczystość prowadziła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Pekról – Cyrulik. Uhonorowanymi jubilatom towarzyszyły rodziny i przyjaciele, a ponadto w piątkowej uroczystości uczestniczyli również Przewodnicząca Rady Gminy Marzena Salamon, Sołtysi z wymienionych miejscowości: Krzysztof Wolender, Izabela Kogut, Łukasz Tylka i Iwona Zacharczuk.

W Gminie Rewal żyje wiele par z długoletnim stażem małżeńskim, które są symbolem miłości i wierności rodzinnej. Każdego dnia dają dowód wzajemnego zrozumienia i są przykładem dla młodych pokoleń. 

Comments ()
Drukuj

Sesja Budżetowa Rady Gminy

30 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy, poświęcona niemal w całości budżetowi gminy na rok 2018 oraz uchwałom okołobudżetowym. Po oficjalnym rozpoczęciu i zatwierdzeniu porządku obrad głos zabrał p.o. Wójt Gminy, który w zarysie opisał działania podjęte od czasu ostatniej sesji. Najważniejsze z nich to przegląd stanu dróg i określenie nowej organizacji ruchu, powstanie zespołu ds. łączenia spółek gminnych, gminny program mieszkaniowy na lata 2018-2022 oraz modernizacja przystani rybackiej w Rewalu.

Pierwszym i najważniejszym punktem obrad było przyjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2018. Plan zakłada dochody na poziomie 55,8 mln zł w tym bieżące 49,8 mln zł a majątkowe w wysokości 6 mln zł. Wydatki ogółem mają wynieść 43,9 mln zł. Budżet ma się zamknąć wynikiem (dodatnim) w wysokości 11,9 mln zł, który w całości zostanie przekazany na ratę pożyczki ze Skarbu Państwa. Warto odnotować, że w wyniku szybszej spłaty części zadłużenia w roku ubiegłym udało się zaoszczędzić ponad 1,2 mln zł. Środki te zostały zabezpieczone na poczet bieżących remontów dróg i zejść plażowych.

Kolejną ważna uchwałą jaką podjęła Rada, była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rewal na lata 2018 – 2022. W myśl tego dokumentu w kolejnych latach gmina przeznaczać będzie na spłatę pożyczki średnio 11 mln rocznie aż do roku 2022, kiedy to dług Gminy Rewal wyniesie 0.00 zł

Radni podczas sesji zajęli się również, paląca kwestią finansowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie. Dotychczasowy model finansowania tej placówki został zakwestionowany przez RIO więc konieczne było opracowanie i uchwalenie nowego sposobu. Uchwała w sprawie trybu przyznania i rozliczenia dotacji dla szkół i przedszkoli, która została wczoraj uchwalona, otrzymała wcześniej pozytywną opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej i powinna rozwiązać powstały problem.

Pozostałe uchwały podjęte na wczorajszej sesji dotyczył Gminnego Programy Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy na rok 2018 oraz plany pracy komisji rewizyjnej.
Kolejna sesja już 22 lutego na której Rada zajmować się Programem Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

Comments ()
Drukuj

Planowane zmiany na Rokicie w Pogorzelicy

W najbliższym czasie Rada Gminy dyskutować będzie nad planem wdrożenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rewal na lata 2018-2022. Jednym z elementów tego programu jest modernizacja i rozbudowa ośrodka Rokita w Pogorzelicy.

23 stycznia odbyły się oględziny osiedla, Wójt Maciej Bejnarowicz wraz z Panią Sołtys Izabelą Kogut odwiedzili Rokitę aby dokładnie zapoznać się ze stanem posesji.

Osiedle od lat boryka się z problemami, które wymagają pilnej interwencji. Przede wszystkim droga dojazdowa i parking są w fatalnym stanie. Mieszkańcy narzekają na brak magazynów gdzie mogliby przechowywać rowery i wózki dziecięce. Biorąc pod uwagę, że mieszka tam sporo rodzin, przydałaby się świetlica i plac zabaw dla dzieci i młodzieży. Generalnie problemów jest wiele i koniecznie trzeba je rozwiązać.

Według założeń Programu Gospodarowania planuje się wykonanie projektu i jego realizacji w celu przekształcenia budynku stołówki na funkcję mieszkalną. Powinno to przynieść dodatkowe 6 lokali mieszkalnych.  
Co jest istotne planowane jest przeprowadzenie inwestycji w taki sposób aby rozwiązać wspomniane problemy, tym bardziej, że na terenie osiedla są niewykorzystane pomieszczenia, które można łatwo dostosować do potrzeb lokatorów. 

Comments ()
Drukuj

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZED OPADAMI MARZNĄCYMI

Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar: województwo zachodniopomorskie
Ważność (cz. urz.): od godz. 23:00 dnia 23.01.2018 do godz. 06:00 dnia 24.01.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących
gołoledź, głównie na wschodzie województwa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Ryszard Śliwiński

Comments ()
Drukuj

Powołano Zespół ds. połączenia spółek gminnych

19 stycznia p.o. Wójt Gminy Rewal  powołał do życia zespół, którego celem jest analiza i ocena propozycji połączenia spółek gminnych czyli Nadmorskiej Kolej Wąskotorowej Sp. Z o.o. oraz Wodociągi Rewal Sp. z o.o.

Zespół będzie się składał z Piotra Skaskiewicza, Iwony Sielskiej, Janusza Cetery, Sylwii Brzęczkowskiej, Konrada Kęsego.

Celem prac zespołu jest opracowanie szczegółowego harmonogramu prac niezbędnych do konsolidacji oraz przygotowanie planu ekonomiczno-finansowego, zawierającego w szczególności wyniki i skutki finansowe połączenia. Dodatkowo zespół przygotuje plany ujednolicenia księgowości, wyceny majątku i unifikacji dokumentów prawnych. Jednakże, jednym z najważniejszych tematów jakim zajmie się zespół jest analiza obszaru pracowniczego.

Zespół ma zakończyć pracę 30 maja i przedstawić Wójtowi oraz Radzie Gminy prezentację zawierającą wnioski z prac i konkretne propozycje działań.

Źródło http://bip.rewal.pl/dokumenty/9188

 

Comments ()
Drukuj

Dofinansowanie dla Wodociągów

Bardzo dobra wiadomość dotarła dziś ze spółki Wodociągi Rewal. Zgłoszony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w Niechorzu otrzymał dofinansowanie unijne. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 14,4 mln zł, natomiast przyznane dofinansowanie wynosi niemal 7,5 mln zł.

Projekt pod nazwą „modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rewal” obejmuje swoim następujące prace:

  1. Rozdział kanalizacji deszczowej na ul. Bursztynowej w Niechorzu poprzez budowę kanalizacji deszczowej i modernizację kanalizacji sanitarnej.
  2. Wymiana prasy na oczyszczalni ścieków i zamontowanie instalacji fotowoltaicznej
  3. Zakup i wdrożenie systemu zarządzania siecią  wodno - kanalizacyjną
  4. Zakup urządzenia do udrażniania systemów kanalizacyjnych.

Wcześniej Spółka dostała dofinansowanie na wykonanie projektu. Przyznane dziś środki przeznaczone będą na jego realizację.  Proces ten trwa od roku 2014 i zakończył się sukcesem. To ważna informacja przede wszystkim  dla mieszkańców Niechorza którzy zyskają główny kolektor kanalizacji deszczowej i modernizację kolektora kanalizacji sanitarnej. Trzeba podkreślić, że projekt ten bardzo ułatwi życie mieszkańcom Rewala i Trzęsacza, gdzie kanalizacja sanitarna jest bardzo mocno obciążona ściekami deszczowymi.  Dało się to odczuć choćby ostatniego lata, kiedy przy ulewnych deszczach instalacja była wręcz przeciążona.

Prezes
Sylwia Brzęczkowska

Comments ()
Drukuj

Ogłoszenie Wojewody

 

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

W związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w nocy 18-19 stycznia br. na terenie województwa zachodniopomorskiego, sytuacji kryzysowej związanej z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, które spowodowały straty materialne, przypominam Państwu, że osoby poszkodowane tymi zdarzeniami mogą starać się o pomoc materialną od Rządu, bezzwrotną pomoc materialną w wysokości 6 tysięcy złotych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia domu, do kwoty 200 tysięcy złotych.

Środki na ten cel zostały zabezpieczone przez Rząd w przewidzianej na ten cel rezerwie z budżetu państwa.

W tym miejscu zwracam się z prośbą o niezwłoczne poinformowanie wszystkich mieszkańców danej wspólnoty samorządowej, w sposób zwyczajowo przyjęty w Państwa miejscowości, o możliwości otrzymania wyżej wskazanego wsparcia. Bardzo proszę również o zamieszczanie stosownych zawiadomień na stronach internatowych oraz tablicach informacyjnych kierowanych przez Państwa urzędy, i przekazanie do lokalnych mediów, a także rozesłanie do utworzonych jednostek pomocniczych gmin w postaci sołectw, dzielnic czy osiedli.

Mając na uwadze wspólny cel, jakim jest niezwłoczne przekazanie pomocy finansowej do osób poszkodowanych, szczerzę liczę na Państwa pomoc i zaangażowanie.

Wicewojewoda Marek Subocz

Comments ()
Drukuj

Komunikat w sprawie naprawy drogi Karnice - Śliwin

 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego Spółka Akcyjna (PBDI S.A.) rozpoczyna naprawę nawierzchni drogi powiatowej nr 3102Z na odcinku Karnice – Śliwin. Zaznaczamy, że nie jest to jeszcze właściwy remont drogi planowany od dawna. Roboty drogowe będą polegały na miejscowym łataniu nawierzchni gdzie jest to konieczne.
Prace potrwają kilka dni i nie powinny powodować utrudnień w ruchu.
Comments ()