Nadchodące imprezy

Drukuj

Dom Chleba - Marianowo 19 Luty 2020

Uniwersytet Trzeciego Wieku wspólnie z Radą Sołecką z Rewala zorganizowały w okresie ferii-19.02.20 wyjazd integracyjny dla dzieci i młodzieży z naszej gminy na warsztaty piekarnicze...
Warsztaty z pieczenia chleba odbyły się w Marianowie w "Chlebowym Domu" w malowniczej miejscowości nad jeziorem. Pomimo,że pogoda nie była najlepsza w sali było ciepło i przyjemnie, pachniało chlebem. Pan prowadzący warsztaty pokazał uczestnikom jak powstaje mąka a z niej chleb.
W programie wykonywane były wyroby piekarnicze:podpłomyki z konfiturą/które były do spożycia na drugie śniadanie/,ciasteczka kruche, drożdżówki, chlebki o wadze 200 g. Wszystkie ciasta po wypieku uczestnicy zabrali ze sobą do domu.

Dodatkową atrakcją był poczęstunek wspaniałą pizzą wyrabianą na miejscu i przejażdżka meleksem po okolicy.

Comments ()
Drukuj

Gminny Konkurs Recytatorski

27 lutego odbył się konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych z Rewala, Pobierowa oraz Niechorza. W trzech kategoriach wiekowych: kl.I-III, IV-VI oraz VII-VIII, w szranki o miano najlepszego recytatora stanęło bez mała pięćdziesięcioro zdolnych i odważnych młodych ludzi:)

Przy ocenie występów brano pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę języka oraz ogólny wyraz artystyczny. W jury zasiadły: Barbara Kral, Martyna Sałek oraz Sandra Dąbrowska.

W kategorii I – dzieci z klas I-III nagrodzono:
1. Aleksandra Lewicka – I miejsce
2. Paulina Strumińska – II miejsce
3. Oliwia Lewandowska – III miejsce
Malwina Krzywańska – wyróżnienie
Eryk Emski – wyróżnienie

W kategorii II – dzieci z klas IV-VI nagrodzono:
1. Maja Marcinkowska – I miejsce
2. Lena Brodzińska – II miejsce
3. Agata Sawuła – III miejsce
Laura Robakowska – wyróżnienie
Maria Faedda – wyróżnienie

W kategorii III – dzieci z klas VII – VIII nagrodzono:
1. Zofia Zelwak – I miejsce
2. Julia Michowska – II miejsce

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom, słodki poczęstunek oraz upominki ufundowane przez firmę Gaz-System głównego wykonawcę gazociągu Baltic Pipe.

GRATULUJEMY wszystkim recytatorom, dziękując za pracę włożoną w naukę i interpretację utworów.

Comments ()
Drukuj

Umowa o współpracy z Urzędem Morskim w Szczecinie

27 lutego br. Gmina Rewal oraz Urząd Morski w Szczecinie zawarły umowę o współpracy przy realizacji zadania p.n. „Przebudowa pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu”.
Dyrektor Wojciech Zdanowicz oraz Wójt K.T. Oświęcimski podpisali dokument, na mocy którego zobowiązali się do podejmowania inicjatyw i wymiany niezbędnych informacji pomocnych w przy realizacji projektu.
Gmina Rewal zobowiązała się ponadto do udzielania Urzędowi Morskiemu niezbędnego merytorycznego wsparcia przy realizacji inwestycji.
Zawarta umowa ułatwi przeprowadzenie remontu pirsu, który przyniesie poprawę warunków bezpieczeństwa żeglugi, bhp oraz usprawnienie pracy rybaków.

Comments ()
Drukuj

FOOTBALL POBIEROWO CUP 2020

Od najbliższego piątku rozpoczyna się kolejna, VI edycja ogólnopolskiego  turnieju piłki nożnej, który wpisał się w kalendarz rozgrywek młodych piłkarzy na terenie gminy Rewal. W ten weekend, jak co roku, w miesiącu marzec do Pobierowa zawitają zespoły kategorii U-17 (rocznik 2003/2004). Jest to dobry moment dla zawodników i trenerów na przygotowanie i sprawdzenie formy piłkarskiej przed rozpoczęciem sezonu ligowego. W tegorocznej edycji rozgrywek weźmie udział 12 zespołów z różnych stron Polski.

Pogoń Prawobrzeże, Warta Gorzów, MUKS CWZS Bydgoszcz, UKS Bałtyk Koszalin 04, WDA Świecie, Bałtyk Koszalin, SMS Gryf Słupsk, Błękitni Stargard, Arkonia Szczecin, Górnik  Polkowice, Odra Opole, Wybrzeże Rewalskie to drużyny, które będą rywalizowały o tytuł mistrzowski „Football Pobierowo Cup 2020”.  Zawody odbędą się w Pobierowie, kompleks sportowy przy ul. Moniuszki 4 (boisko ze sztuczną murawą).

W imieniu gospodarza turnieju Gminy Rewal, partnerów turnieju -  Województwo Zachodniopomorskie i Enea Operator zapraszamy na  wydarzenie sportowe,  w którym sportowych emocji i zaciętej rywalizacji z  pewnością nie zabraknie… .

Warto wspomnieć, że za tydzień w Rewalu, 6-8 marca odbędzie się , VI edycja  ogólnopolskiego  turnieju piłki nożnej „Football Rewal Cup 2020” dla kategorii wiekowej U-15 (rocznik 2005/2006). O tym wydarzeniu będziemy pisać niebawem.

Comments ()
Drukuj

7200 km pieszo

Dziś, podczas obrad Komisji Rady Gminy, mieliśmy okazję gościć parę niezwykłych podróżników. Milena i Marcin Sznajder wybierają się właśnie w podróż życia. Zamierzają przejść pieszo szlak E3 prowadzący od Hiszpanii do Turcji, po drodze odwiedzając: Francję, Belgię, Luksemburg, Niemcy, Czechy, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię - w sumie ok 7200 km. Planowany czas podróży to 7 miesięcy.
Państwo Sznajder opowiadali o planach i zaprezentowali część ekwipunku jaki będą dźwigać na plecach.
Wójt Gminy Konstanty Tomasz Oświęcimski wręczył śmiałkom upominek, życząc powodzenia w wyprawie.

Milena i Marcin zamierzają publikować postępy na szlaku na w mediach społecznościowych. My również będziemy relacjonować ich przygody i oczywiście trzymamy kciuki !!!!

 

Comments ()
Drukuj

Rozporządzenie NR 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia lutego 2020

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967 i z 2020 r. poz. 148) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zarządza się, co następuje:

§ 1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania - afrykańskiego pomoru świń uznaje się teren wchodzący w skład obwodów łowieckich położonych w województwie zachodniopomorskim, określonych w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa w § 1, nakazuje się zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików w terminie do dnia 31 marca 2020 r. w liczbie określonej w poszczególnych obwodach łowieckich w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Nr 1/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 222).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin położonych na obszarze, o którym mowa w § 1,

§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

zw. Wojewody Zachodniopomorskiego
Wicewojewoda
Marek Subocz

 

Uzasadnienie

Wydanie rozporządzenia nakazującego odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików ma na celu zminimalizowanie skali zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) w województwie zachodniopomorskim.

W roku ubiegłym, jak i również w roku bieżącym, zostało potwierdzone wystąpienie kilkudziesięciu przypadków tej choroby u dzików w sąsiadującym od południa województwie lubuskim.

Z uwagi na utrzymującą się na obszarze całego województwa zachodniopomorskiego wysoką populację dzików zachodzi bezpośrednie zagrożenie rozprzestrzeniania się tej choroby na całym obszarze tego województwa. Należy też podkreślić, że na przestrzeni ostatnich lat populacja dzików w województwie zachodniopomorskim systematycznie wzrasta.

Zachodzi zatem konieczność dodatkowej redukcji ilości wolno żyjących dzików poprzez odstrzał sanitarny.

Nakazanie odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików jest niezbędne do zapewnienia ochrony zdrowia zwierząt oraz ograniczenia negatywnych skutków gospodarczych rozprzestrzeniającej się choroby. Podjęcie zdecydowanych środków w walce z wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) jest również konieczne ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania na terenie województwa zachodniopomorskiego gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, rzeźni świń oraz innych zakładów związanych z produkcją wieprzowiny.

Postępowanie z tuszami dzików pozyskanymi w ramach odstrzału sanitarnego odbywać się będzie stosownie do pkt II.2 „Wytycznych dotyczących realizacji odstrzału sanitarnego dzików, w trybie ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt” stanowiących załącznik do pisma Głównego Lekarza Weterynarii znak: GIWz.432.60.5.2020 z dnia 13 lutego 2020 r. (przekazanego do wiadomości wszystkich Wojewodów):

„W obwodach wolnych od ASF (strefa biała) w odniesieniu do tusz pozyskanych w odstrzale sanitarnym brak jest przeciwwskazań w zakresie wprowadzania ich do obrotu przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich, pod warunkiem spełnienia przewidzianych prawem wymagań identyfikacji,udokumentowanej oceny w formie oświadczenia zgodnie z sekcją IV rozdział II pkt 8 lit b) załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 wystawionych przez przeszkoloną osobę oraz spełnienia wszystkich kryteriów dotyczących wprowadzania do obrotu mięsa zwierząt łownych w myśl postanowień pakietu higienicznego UE} w szczególności rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r."

Comments ()
Drukuj

Ruszyła budowa zbiorników retencyjnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rewal 
Trwają intensywne prace przy budowie zbiorników retencyjnych w Trzęsaczu, poniżej prezentujemy kilka fotek 

Inwestycja obejmuje trzy zbiorniki retencyjne o pojemności 420 m³ każdy, co pozwoli zmagazynować wodę w okresach mniejszego zapotrzebowania (np. w nocy) oraz ustabilizować ciśnienie.
Dzięki zbiornikom będziemy mogli także zapewnić niezbędną ilość wody w okresie szczytu rozbioru przez odbiorców.
Koszt inwestycji to ponad 2 mln złotych-finansowanie z budżetu Gminy Rewal oraz Spółki Wodociągi Rewal.
Budowa zostanie zakończona przed sezonem letnim 2020

Jednocześnie informujemy, że trwają prace projektowe dotyczące dodatkowych trzech ujęć wody (studni) w Trzęsaczu i dwóch w Pobierowie. O postępach prac będziemy informować na bieżąco.

Comments ()
Drukuj

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” rozpoczęty

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 9 stycznia zainaugurowała dziesiątą - jubileuszową edycję konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” i ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, a w jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat medialny nad konkursem objęły redakcje: Telewizji Polskiej S.A. Programu I, dwutygodnika Agro Serwis, telewizji interaktywnej AgroNews.com.pl, Tygodnika Poradnika Rolniczego, magazynu rolniczego Agro Profil, portalu Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy, miesięcznika Wieści Rolnicze, Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO oraz magazynu Rolniczy Przegląd Techniczny.

Aby móc przystąpić do Konkursu należy wykonać pracę plastyczną w formacie A3, w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym. Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy.

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu zostaną nagrodzeni. Laureaci etapu centralnego otrzymają m.in. sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także upominki od współorganizatorów i patronów konkursu.

Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu konkursu określa jego regulamin. Prosimy o kontakt z właściwą dla miejsca zamieszkania jednostką terenową KRUS.

Konkurs plastyczny dla dzieci organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2010 r. jako jedno z działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym rolników. Każdego roku w konkursie uczestniczy ponad 35 tysięcy dzieci, zainteresowanych tematem bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. W ubiegłorocznej edycji udział wzięło 49 574 uczniów z 3 597 szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Zaproszenie Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik

https://www.youtube.com/watch?v=R2r3U9BI6fo&feature=youtu.be

Regulamin konkursu

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/Regulamin_konkursu_plastycznego_2020.pdf

Comments ()
Drukuj

80 rocznica deportacji na Syberię

Nocą z 9 na 10 lutego 1940 roku, na rozkaz Moskwy, z Polski wywieziono pierwszych 140 tys. osób – głównie rodziny wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei ze wschodniej części kraju. Jedna trzecia deportowanych trafiła na północ europejskiej części Rosji, do obwodu archangielskiego i Komijskiej ASRS, wielu przesiedlono do Kraju Krasnojarskiego i obwodu omskiego na Syberii.

Wczoraj 10 lutego, przy placu Sybiraków w Rewalu, uczciliśmy 80 rocznicę tych tragicznych wydarzeń. Pan Włodzimierz Kaczyński – ostatni w naszej gminie uczestnik tych wydarzeń wraz z przedstawicielami Gminy Rewal złożyli wiązankę kwiatów ku pamięci tych wszystkich, którzy przeszli przez piekło stalinowskich zsyłek, a przede wszystkich tych, którym nie dane było wrócić.

Całkowita liczba obywateli polskich wywiezionych w latach 1940-1941 w głąb Związku Sowieckiego nie jest znana. Historycy IPN, m.in. w oparciu o źródła archiwalne NKWD, tę liczbę szacują na kilkaset tysięcy obywateli polskich. Związek Sybiraków uważa za prawdziwe dużo wyższe liczby i przyjmuje, że w ramach czterech zsyłek na Wschód wywieziono 1,3 mln polskich obywateli, z których zginął co trzeci.

To niezwykle ważne aby pielęgnować pamięć o tych wydarzeniach i zachować ją dla przyszłych pokoleń.

Comments ()
Drukuj

Piknik edukacyjny "Strefa Ciepła Baltic Pipe"

Na rozpoczęcie ferii zimowych w Gminie Rewal, odbył się ciekawy piknik edukacyjny pt. ”Strefa Ciepła Baltic Pipe”. Firma Gaz-System S.A. – główny wykonawca gazociągu, po raz kolejny zaprosiła dzieci i młodzież do zabawy połączonej z nauką. W ciągu dwóch dni można było pobawić się do woli i spróbować przygotowanych łakoci. W polowym laboratorium przeprowadzano lekcja fizyki połączone z eksperymentami. Dzieciaki chętnie brały udział i oczywiście później mogły sprawdzić czego się nauczyły, biorąc udział w licznych konkursach. Nie zabrakło oczywiście upominków a także ciepłych napoi :)
Współpraca Gminy Rewal z firmą Gaz-System jest niezwykle owocna, w ciągu ostatniego roku mieliśmy już kilka tego typu imprez i za każdym razem cieszyły się one sporym powodzeniem.
Gazociąg Baltic Pipe wchodzi właśnie w etap realizacji dlatego też będziemy jeszcze nie raz gościć tego typu eventy.
Czekamy z niecierpliwością ;)

Comments ()