Drukuj

Stowarzyszenie Ochrony i Rozwoju Wybrzeża Rewalskiego

 

Kontakt

Anna Łabucka-Buttenschoen, kom. 783368006

E-mail: okm.niechorze@gmail.com

Geneza Stowarzyszenia, informacje: www.komitet-niechorze.info

 STOWARZYSZENIE

OCHRONY I ROZWOJU WYBRZEŻA REWALSKIEGO

numer KRS: 0000461961

 

Celem Stowarzyszenia jest:

1)      działanie na rzecz ekologii, ochrony zwierząt, krajobrazu, środowiska naturalnego  oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, przeciwdziałanie turystyce ekstraktywnej, sprzecznej z zasadami zrównoważonego rozwoju i zawłaszczającej zasoby naturalne,

2)      działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu nadmorskiego, ochrony Bałtyku i jego przybrzeżnych obszarów oraz ich naturalnego środowiska i krajobrazu,

3)      zachowanie ładu przestrzennego, walorów architektonicznych i krajobrazowych na danym obszarze,

4)      ochrona własności i wszelkich uprawnień właścicielskich przed bezprawnym naruszaniem i oddziaływaniem,

5)      wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów, uwzględniającego potrzeby rozwoju cywilizacyjnego przy jednoczesnym zachowaniu harmonijnego środowiska naturalnego,

6)      monitorowanie działalności budowlanej obejmującej sprawy z zakresu projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych pod kątem jej zgodności z przepisami prawa, zgłaszanie właściwym organom dostrzeżonych nadużyć oraz monitorowanie działań organów administracji publicznej w tych dziedzinach,

7)      podtrzymywanie tradycji narodowej i tradycji regionalnej, promowanie kultury i języka polskiego oraz rozwoju świadomości narodowej, regionalnej, obywatelskiej  i kulturowej,

8)      promocja i kreowanie regionalnych produktów,

9)      rozwój i promocja turystyki regionalnej, przy uwzględnieniu eksponowania walorów naturalnych danych obszarów,

10)  podejmowania inicjatyw mających na celu zaangażowanie społeczności lokalnej w życie publiczne, gospodarcze i kulturalne regionu,

11)  działanie wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
w  tym m. in. rozwijanie świadomości ekonomicznej i popieranie przedsiębiorczości zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

12)  promocja pielęgnacji i ochrony ginących, unikatowych walorów architektonicznych i krajobrazowych obszarów geograficznych Polski, promocja nowoczesnych, rozwiązań architektonicznych współgrających z krajobrazem danego terenu, promowanie rozwiązań typowych dla architektury nadmorskiej.

Kontakt

Anna Łabucka-Buttenschoen, kom. 783368006

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Geneza Stowarzyszenia, informacje: www.komitet-niechorze.info

Zapraszamy już teraz na bezpłatną Loterię Fantową Wiedzy o Wybrzeżu Rewalskim na naszym stoisku w Święto Śledzia Bałtyckiego koło Muzeum Rybołówstwa w Niechorzu.Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych od maja 2016 r. w każdą środę do konwersacyjnego klubu języka angielskiego w Niechorzu, w Pizzerii Mona Lisa, na godz. 19-ą. Analogiczny klub języka niemieckiego może działać, jeśli będą chętni.