W gminie Rewal przez cały rok dostępne są różne usługi, których godziny otwarcia uzależnione są od pory roku. W okresie letnim gdy na terenie gminy przebywa duża ilość turystów zwykle poszczególne miejsca otwarte są dłużej i w czasie weekendów. Znajdą tu Państwo wszystkie zaktualizowane informacje dotyczące funkcjonowania wybranych instytucji, zakładów usługowych, ośrodków zdrowia itp.

 

Poniżej znajdują się wszystkie artykuły działu INFORMACJE PRAKTYCZNE, kliknij w kategorię (menu po prawej) aby uściślić tematykę.

Drukuj

Punkt informacyjno konsultacyjny

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu zaprasza do korzystania z pomocy specjalistów dyżurujących w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie

(Rewal ul. Warszawska 31 – budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Drukuj

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rewal

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz przeciwdziałaniem narkomanii, należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który corocznie uchwala rada gminy.

Drukuj

Przemoc w rodzinie

 0801 12 00 02 - OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”

 - udziela porad i wsparcia osobom doznającym przemocy,

 - pomaga znaleźć rozwiązanie prawne do zastosowania w konkretnej sprawie,

 - informuje o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy,

 - udziela informacji świadkom przemocy

Drukuj

Narkomania

 0801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania  Narkotyki - Narkomania;

 Pod tym numerem telefonu otrzymasz pomoc oraz wsparcie jeśli Twoim problemem są narkotyki i uzależnienia od narkotyków. Pod numer 0 801 199 990 możesz zadzwonić jeśli problem dotyczy Ciebie lub jeśli martwisz się, że ktoś Ci bliski ma problem z narkotykami.
Telefon jest czynny codzienne od 16:00 do 21:00. Całe połączenie płatne 35 gr.

Drukuj

Ważne telefony

INFOLINIA AA w Polsce
0 801 033 242
czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00-21:00

Drukuj

Aktualności - Zaproszenie do współdziałania

Zapraszamy instytucje oraz organizacje pozarządowe działające w kierunku pomocowym do współdziałania w tworzeniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Rewal na rok 2014.

Projekty zawierające propozycje działań wraz z szacunkowym kosztem należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19 w terminie do dnia 24.10.2013 r.