Drukuj

Obwieszczenia

Aktualne obwieszczenia i ogłoszenia dotyczące obradowania komisji działających w ramach urzędu, godzin przyjmowania interesantów, ewentualnych zmian godzin pracy i wszelkich innych spraw ułatwiających swobodne korzystanie z usług.

 


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • OGŁOSZENIE •    W dniu 25.01.2018r. (czwartek)  o  godzinie 13:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji dot. LVII sesji Rady Gminy. •    W dniu 30.01.2018r. (wtorek)  o  godzinie 13:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się LVII SESJA RADY GMINY REWAL.                                                                                        Przewodnicząca Rady                                                                                             Marzena Salamon   P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D LVII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 30.01.2018 roku 1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum; 2.    Przedstawienie porządku obrad; 3.    Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji; 4.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów; 5.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum; 6.    Przedstawienie porządku obrad; 7.    Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji; 8.    Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów; 9.    Projekt  uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018; a)    relacja sprawozdawcy b)    stanowiska Komisji Rady c)    dyskusja d)    podjęcie uchwały 10.    Projekt  uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2018-2022; a)    relacja sprawozdawcy b)    stanowiska Komisji Rady c)    dyskusja d)    podjęcie uchwały 11.    Projekt  uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji; a)    relacja sprawozdawcy b)    stanowiska Komisji Rady c)    dyskusja d)    podjęcie uchwały 12.    Projekt  uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.”; a)    relacja sprawozdawcy b)    stanowiska Komisji Rady c)    dyskusja d)    podjęcie uchwały 13.    Projekt  uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”; a)    relacja sprawozdawcy b)    stanowiska Komisji Rady c)    dyskusja d)    podjęcie uchwały 14.     Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Pustkowie nr ewid. 126 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy; a)    relacja sprawozdawcy b)    stanowiska Komisji Rady c)    dyskusja d)    podjęcie uchwały 15.     Wolne wnioski i zapytania; 16.    Zakończenie obrad.  

  • O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku                 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1980.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2254), podaje się do publicznej wiadomości, że: W okresie od dnia 30 stycznia 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018 r., od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: mężczyzn urodzonych w 1999 r.; mężczyzn  urodzonych w latach 1994 - 1998,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944); osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Osoby wymienione ust. 2 pkt 1-5, mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w wymienionych powiatach (miastach na prawach powiatu), winny stawić się do kwalifikacji wojskowej w poniżej określonych miejscach i terminach jej prowadzenia: Miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej Termin kwalifikacji wojskowej POWIAT BIAŁOGARDZKI - miasto Białogard i gminy: Białogard, Karlino, Tychowo. Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46 26 lutego – 09 marca 2018 roku POWIAT CHOSZCZEŃSKI - gmina: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce, Recz. Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie, ul. Bohaterów Warszawy 17 13 marca– 27 marca 2018 roku POWIAT DRAWSKI - gmina: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo, Złocieniec. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim, ul. Warmińska 1 06 marca – 22 marca 2018 roku POWIAT GOLENIOWSKI - gmina: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica. Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie sp. z o.o.,  ul. Nowogardzka 2 01 marca – 26 marca 2018 roku POWIAT GRYFICKI - gmina: Brojce, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal, Trzebiatów. Gryficki Dom Kultury w Gryficach, ul. Niepodległości 53 06 marca – 22 marca 2018 roku POWIAT GRYFIŃSKI - gmina: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa. Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91 01 marca – 26 marca 2018 roku POWIAT KAMIEŃSKI - gmina: Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Świerzno, Wolin. Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 7b. 30 stycznia – 12 lutego 2018 roku POWIAT KOŁOBRZESKI - miasto Kołobrzeg i gminy: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu, ul. Żurawia 12b. 12 marca – 30  marca 2018 roku POWIAT KOSZALIŃSKI - gmina: Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 204A 05 marca – 26 marca 2018 roku POWIAT ŁOBESKI - gmina: Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie, ul. Bema 27 09 kwietnia – 20 kwietnia 2018 roku POWIAT MYŚLIBORSKI - gmina: Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Północna 15 10 kwietnia – 27 kwietnia 2018 roku POWIAT POLICKI - gmina: Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police. Gustaw Securitas w Szczecinie, ul. Firlika 19 26 marca – 19  kwietnia 2018 roku POWIAT PYRZYCKI - gmina: Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice. Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4 30 stycznia – 08 lutego 2018 roku POWIAT SŁAWIEŃSKI - miasta: Darłowo i Sławno oraz gminy: Darłowo, Malechowo, Postomino, Sławno. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2 05 marca  – 23 marca 2018 roku POWIAT STARGARDZKI - miasto Stargard i gminy: Chociwel, Dolice, Dobrzany, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dabrowa, Stargard, Suchań. Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27 14 lutego – 21 marca 2018 r. Miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące Miejsce prowadzenia kwalifikacji wojskowej Termin kwalifikacji wojskowej POWIAT SZCZECINECKI - miasto Szczecinek i gminy: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek. Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego w Szczecinku, ul. Kościuszki 47 - 49 01 lutego– 28 lutego 2018 roku POWIAT ŚWIDWIŃSKI - miasto Świdwin i gminy: Brzeżno, Połczyn Zdrój, Rąbino, Sławoborze, Świdwin. Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie, ul. Szczecińska 88 05 lutego – 21 lutego 2018 roku POWIAT WAŁECKI - miasto Wałcz i gminy: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz. Klub Wojskowy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód w Wałczu, ul. Mazowiecka 2 04 kwietnia – 19 kwietnia 2018 roku Miasto KOSZALIN Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 204A 27 marca –25 kwietnia 2018 roku Miasto SZCZECIN Gustaw Securitas w Szczecinie, ul. Firlika 19 16 lutego – 24 kwietnia 2018 r. Miasto ŚWINOUJŚCIE Urząd Miasta  (Miejski Dom Kultury) w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1 03 kwietnia – 12 kwietnia 2018 roku Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień. Osoba stawiająca się  do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązana jest przedstawić: wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe; powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną  dokumentację medyczną dotyczącą  stanu  zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;  wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną  fotografię o wymiarach   3 x 4  cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające  poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia: wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe; powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej; wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które: w okresie od początku 2018 roku do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej; po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które dotychczas do niej nie stawały, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień, w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.                                                                                                                                                                                                                 WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI                 wz.  /-/ Marek SUBOCZ

  • OGŁOSZENIE W dniu 17 stycznia 2018 roku (środa) o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej dot. projektu planu pracy komisji na 2018 rok.      Przewodniczący Komisji: Jacek Domański

Wszystkie obwieszczenia dostępne są pod adresem: http://bip.rewal.pl/dokumenty/menu/8