Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • Materiał będzie dostępny po stwierdzeniu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO)

  • Czasowy spis zdarzeń z dnia 22.01.2019 r. z posiedzenia  Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rewal, które odbyło się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal. Obrady rozpoczęto o godz. 14.15 Skład komisji Skarg Wniosków i Petycji: 1. Łukasz Tylka – Przewodnicząca obecny 2.  Joanna Lewicka- Wiceprzewodniczący obecny 3. Paweł Kaczor obecny 4. Agnieszka Tasarz obecny 5. Zbigniew Rydzyński obecny W obradach komisji uczestniczyło 5 członków komisji. Komisję poprowadził  – Przewodniczący komisji Łukasz Tylka Ad. 1 Komisja dot. Rozpatrzenia skargi w sprawie przewlekłości postępowania. Rozpatrzenia pisma w sprawie czynszu dzierżawy amfiteatru. Rozpatrzenie petycji w sprawie przejęcia przyłącza wodno-kanalizacyjnego    Ad. 2 Wolne wnioski i zapytania. Ad. 3 zakończenie obrad. O godz. 14.50 zakończono  posiedzenie komisji Rady Gminy. Spis zdarzeń sporządził Łukasz Tylka

  • Materiał będzie dostępny po stwierdzeniu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO)

  • Czasowy spis zdarzeń z dnia 17.01.2019 r. z posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Rewal, które odbyło się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal. Obrady rozpoczęto o godz. 15:02 Skład komisji Społeczno - Oświatowej: 1. Paweł Żoła – Przewodniczący obecny 2.  Wanda Szukała - Błachuta obecny 3. Iwona Zacharczuk nieobecna 4. Rafał Mielcarek obecny 5. Andrzej Brzeziński obecny   W obradach komisji uczestniczyło 4 członków komisji. Nieobecna: Iwona Zacharczuk Komisję poprowadził p. Paweł Żoła – Przewodniczący komisji. Ad. 1 Komisja dot. opracowanie projektu Statutu Gminy Rewal Stwierdzenie quorum. Dyskusja dot. opracowania Statutu Gminy Rewal. Wolne wnioski i zapytania. Zakończenie obrad. O godz. 17:30 zakończono  posiedzenie komisji Rady Gminy. Spis zdarzeń sporządził Karolina Myroniuk

  • Czasowy spis zdarzeń z dnia 16.01.2019 r. z posiedzenia doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Rewal, które odbyło się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Skład komisji Społeczno - Oświatowej: 1. Paweł Żoła – Przewodniczący obecny 2.  Wanda Szukała - Błachuta obecny 3. Iwona Zacharczuk obecny 4. Rafał Mielcarek obecny 5. Andrzej Brzeziński obecny   W obradach komisji uczestniczyło 5 członków komisji. Komisję poprowadził p. Paweł Żoła – Przewodniczący komisji.  Komisja dot. opracowania projektu Statutu Gminy Rewal Stwierdzenie quorum Omówienie rozdziału II Statutu Gminy Rewal „RADNI GMINY REWAL” Wolne wnioski i zapytania. Zakończenie obrad. O godz. 11.40 zakończono  posiedzenie komisji Rady Gminy. Spis zdarzeń sporządził Agata Smoczyk

  • Z A W I A D O M I E N I E O  Z W O Ł A N I U W S P Ó L N Y C H    P O S I E D Z E Ń    K O M I S J I     Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 21 stycznia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 13.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Strategii i Rozwoju oraz  Komisji Społeczno – Oświatowej dotyczące IV Sesji Rady Gminy Rewal.