Drukuj

Opłata miejscowa

Na podstawie Uchwały Nr XIII/85/11 Rady Gminy Rewal z dnia 04 listopada 2011 r. Opłata miejscowa:

- 2,00 zł za każdy dzień pobytu na terenie Gminy Rewal do osób fizycznych przebywających dłużej niż 1 dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych

- zniżka 50% dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz studentów – poza grupami zorganizowanymi (obozy, kolonie), emeryci i renciści

- całkowite zwolnienia dla: członków najbliższej rodziny przebywających w odwiedzinach u stałych mieszkańców gminy, kombatantów i inwalidów wojennych, osób niepełnosprawnych niepełnoletnich oraz niepełnosprawnych intelektualnie bez względu na wiek.